Khách sạn Sài Gòn - Quy Nhơn

Add: 24 Nguyen Hue St., Quy Nhon City, Binh Dinh Province., Viet Nam
Tel: (84-56) 3820100/ 3829922- Fax: (84-56) 3828128 - Email: sales3@saigonquynhonhotel.com.vn